tjenester

Hos Myscore finner du alle tjenestene du kan benytte for å passe på at du alltid har aktuell og nøyaktig oversikt over endringer i risikoen til din kundeportefølje. Tjenestene våre gir deg trygghet og styringen over din bedrift.

Tjenester arrow

Rating/Score WIDGET

Myscore sin widget logo er en unik måte å kunne vise dine kunder selskapets gode drift på hjemmesiden, den gir stor verdi for eksisterende og nye kunder. Ved å markedsføre din score på hjemmesiden eksponerer du din gode kredittverdighet ovenfor kunder og forbindelser. Widget logo vises med dagens dato som tydelig viser din kredittverdighet og den dagsaktuelle informasjonen i selskapet. Du holder både deg selv og dine kunder oppdatert.

 • Følgende logo illustrerer din risiko for konkurs, fra høy til veldig lav risiko. På denne måten viser du enkelt for dine forbindelser din risiko i form av konkurssannsynlighet.

 • Rating

  Ratingmodellen baserer seg på de internasjonale karakterene A til E. A som er det høyeste og E det svakeste, ut i fra denne vurderingen får du en enkelt og oversiktlig kredittrapport/logo på din bedrift.

 • Score

  Vår kredittscore tar utgangspunkt i intervallet 0-100. Karakteren A tilsvarer; 71-100, B; 51-70 og C; 30-50 kredittindeks. En kredittindeks under 30 betegnes som ikke-kredittverdig og kategoriseres som rød sone.

service 1 service 1
service 1 subtract

Anbud offentlig og private sektor:

Med Myscore firmarapport etterlater du ingen tvil om selskapets tilstand. Denne kredittrapporten viser risikoen til selskapet, og er et uvurderlig hjelpemiddel i flere sammenhenger. Mange bransjer etterlyser aktører som dokumenterer sin seriøsitet, og stadig flere offentlige og private forbindelser krever informasjon som finnes i kredittvurderinger. Rapporten er også godkjent i forbindelse med krav om dokumentasjon om soliditet mot offentlig og privat sektor. Firmarapporten er en attest på selskapets dyktighet, en attest på hvordan du forvalter selskapets verdier og utfører jobben som daglig leder, jfr. aksjeloven.

Følgende bruksområder: Anbud - Forhandlinger - Døråpner/relasjonsbygger - Mot bank/finans, leverandører og nye forretningsforbindelser - På hjemmesiden (elektronisk versjon).

 • Live kredittrapport gir deg all informasjonen du trenger over din bedrift samt tilgjengeliggjør lukket informasjon for dine kunderelasjoner.

 • Tidligere vurdering

  Din tidligere score og risiko vises med både karakter og kredittindeks i din Live kredittrapport.

 • Dagens vurdering

  Din nåværende "up to date" score vises med både karakter og kredittindeks, enkelt og oversiktlig for både deg og dine forbindelser å kunne se risikoen på selskapet ditt.

service 2 service 2
service 2 subtract

Varslingstjeneste

Myscores varslingstjeneste er en ny og moderne varslingstjeneste. Du får varsler om selskapet ditt i sanntid, slik at du kan overvåke og fortløpende oppdateres på nyeste utvikling og viktige endringer. Enkelt og oversiktlig for dere som ønsker kontroll på hva som ligger ute på dere.

Varsler deg om:

 • Juridisk
 • Økonomi
 • Betalingsanmerkning
 • Endring i rating/score
 • Nytt regnskapsår
 • Endring av revisor m.m.
service 3 service 3
service 3 subtract

Velg den rette tjenesten for din bedrift:

Rating/Score WIDGET

Myscore sin widget logo er en unik måte å kunne vise dine kunder selskapets gode drift på hjemmesiden, den gir stor verdi for eksisterende og nye kunder.

Anbud offentlig og private sektor:

Myscore frimarapport kan brukes i: Anbud - Forhandlinger - Døråpner/relasjonsbygger - Mot bank/finans, leverandører og nye forretningsforbindelser - På hjemmesiden (elektronisk versjon).

Varslingstjeneste

Med Myscore sin varslingstjeneste får du varsler om selskapet ditt i sanntid, slik at du fortløpende oppdateres på nyeste utvikling og viktige endringer. Enkelt og oversiktlig for dere som ønsker kontroll på hva som ligger ute på dere.

Våre samarbeidspartnere

Lurer du på hvordan din personlige Kredittsjekk ser ut?

Besøk våre venner i Defero og se din kredittscore