Firmaattest er et bevis på at selskapet ditt driver seriøst og kreves gjerne av større aktører før kontraktinngåelse.

Med en firmaattest fra MyScore AS stiller du forberedt til å kunne delta i alle konkurranser.

girl with laptop

Myscore sine kredittprodukter hjelper deg:

  • I anbudsrunder (offentlig og privat sektor)
  • I forhandlinger
  • Som døråpner og relasjonsbygger
  • Med nye leverandører og forretningsforbindelser
  • Med å vise frem din kredittrating (firma)
  • Med overvåkning av inkassosaker på eget og andres foretak
guys looking laptop

DETTE ER MYSCORE

MyScore jobber kontinuerlig med å levere foretaksdata og firmaattester av høyeste kvalitet. MyScore leverer en rekke produkter innen kredittinformasjon: Kredittrapporter Kredittlogo Varslingstjeneste. Felles for produktene er at de gjør det enklere for deg å etablere nye samarbeid, samt unngå tap på dine fordringer. I større anbud benyttes kredittrating av firmaer hyppig og man stiller bakerst i køen om man ikke kan fremvise sin firmaattest. MyScores løsninger er visuelt pene og intuitive slik at de er lette å forstå. De er designet for å gi korrekt informasjon uten forstyrrende elementer eller fordyrende støy.

Vi er her for å støtte og hjelpe bedrifter som har kontroll på sine finansielle tall, og opptrer redelig mot sine forretningsforbindelser. Slike bedrifter blir belønnet med god score/rating. Våre analyser og algoritmer bidrar til å identifisere useriøse aktører i markedet, og gjør det enklere for de seriøse aktørene i næringslivet å unngå tap.

TRE GODE GRUNNER TIL Å BRUKE MYSCORE:

Anbudsprosesser

Vår dynamiske firmaattest er et verdifullt dokument som fremviser et selskaps seriøsitet. Firmaattesten blir etterspurt både av private og offentlige aktører. Med en firmaattest fra MyScore fjerner du enhver tvil rundt soliditeten til din bedrift.

Markedsføring

Vi lever i en digitalisert verden. MyScores firmaattester kommer derfor i PDF-format. Dette gjør det enkelt å fremvise attesten, samt publisere denne på selskapets hjemmeside. En firmaattest kan sees på som markedssjefen og daglig leders fremste redskap og kan gjerne benyttes som en sentral brikke i selskapets markedsstrategi.

Relasjonsbygger

Det er en stadig økende grad av usikkerhet og mistillit i norsk næringsliv. Dette kommer av at konkursstatistikken øker, og effekten av Covid-19 fremdeles ikke har gjort seg godt merket på konkursstatistikken. Ved å aktivt bruke ditt selskaps firmaattest sikrer du dine kunde –og leverandørforhold.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Defero logo

Lurer du på hvordan din personlige Kredittsjekk ser ut?

Besøk våre venner i Defero og se din kredittscore
Defero logo

MyScore samarbeider med en av de største aktørene i bransjen. Creditsafe har konsesjon fra datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet i Norge.

Defero logo

Myscore AS tilbyr nå sine kunder økt likviditet via Factoring eller Fakturakjøp fra Svea.

Svea Finans
Defero logo

Kassekreditt og bedriftslån fra Aprila Bank til små og mellomstore bedrifter • kreditt på opptil 3 000 000 kr • rente fra 0,89 % • månedspris fra 199 kr • etableringspris 0 kr • kort behandlingstid • ingen krav til pant i fast eiendom • fleksibel nedbetaling • likviditet til å løse kortsiktige utfordringer og finansiere vekst

Se hva du kan få på 60 sek